תורה

ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון

האמנם היה גן עדן שבתורה באמת גן עדן?

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור גן עדן (בראשית פרקים ב-ג) שבמרכזו עומדת השאלה האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר של נפילה או של עליה.

קין והבל - אנטומיה של רצח אח

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על בראשית פרק ד' שבו מסופר על רציחת הבל על ידי קין אחיו.

קין והבל

שיעור נוסף על קין והבל שניתן לקבוצת מורים תוך מתן דגש על דרך הוראתו.

"אמרי נא אחותי את"- שלושת הסיפורים בספר בראשית על מסירת האשה לשליט

שיעור שניתן במכון ואן ליר במסגרת הסדרה "פותחים שבוע" בפרשת וירא שנת תשס"ו. השיעור עוסק בדילמה המוסרית של האבות הנתונים בסכנת חיים בנכר.

עקדת יצחק

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור עקידת יצחק (בראשית פרק כ"ב).

קריאה ספרותית בסיפור עקדת יצחק

שיעור שמע על עקידת יצחק (בראשית כ"ב) שניתן במסגרת "ימי העיון בתנ"ך" של מכללת הרצוג באלון שבות.

Ultimate Obedience - the Binding of Isaac

.A lesson on Akedat Yitzchak - the Binding of Isaac
(Genesis chapter 22)

אברהם אבינו - ברכת הניגודים

שיעור ביד בן-צבי שבירושלים על דמותו של אברהם אבינו כאישיות עשירה בערכים המנוגדים שהיא מצליחה להביא לידי אחדות.

האמנם רימה יעקב אבינו את אביו?

לפי הפשט יעקב אכן רימה את אביו אבל לא כך לפי הדרש. לאחר הנגדת שתי השיטות מגיעים למסקנה ששתיהן נחוצות בחינוך היהודי.

יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו, המראה איך משולבות במקרא התפיסה הגמולית שבה האדם אחראי למעשיו לבין התפיסה ההשגחתית שבה הוא כלי במימוש התוכנית האלוקית. מטרת ההשגחה היא להביא את יעקב ובניו למצריים בהתאם לנאמר בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) והתכנית הזאת מבוצעת תוך כדי כך שהקב"ה מחנך את יוסף על מנת שיהיה ראוי להנהיג את אחיו במצריים. ויוסף מצידו מחנך את אחיו ומביא אותם לידי השתנות אמיתית ממוכרי אח (יוסף) בכנען למצילי אח (בנימין) במצריים.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון