תורה

האמנם היה גן עדן שבתורה באמת גן עדן?

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור גן עדן (בראשית פרקים ב-ג) שבמרכזו עומדת השאלה האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר של נפילה או של עליה.

קין והבל - אנטומיה של רצח אח

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על בראשית פרק ד' שבו מסופר על רציחת הבל על ידי קין אחיו.

קין והבל

שיעור נוסף על קין והבל שניתן לקבוצת מורים תוך מתן דגש על דרך הוראתו.

"אמרי נא אחותי את"- שלושת הסיפורים בספר בראשית על מסירת האשה לשליט

שיעור שניתן במכון ואן ליר במסגרת הסדרה "פותחים שבוע" בפרשת וירא שנת תשס"ו. השיעור עוסק בדילמה המוסרית של האבות הנתונים בסכנת חיים בנכר.

עקדת יצחק

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור עקידת יצחק (בראשית פרק כ"ב).

Ultimate Obedience - the Binding of Isaac

.A lesson on Akedat Yitzchak - the Binding of Isaac
(Genesis chapter 22)

אברהם אבינו - ברכת הניגודים

שיעור ביד בן-צבי שבירושלים על דמותו של אברהם אבינו כאישיות עשירה בערכים המנוגדים שהיא מצליחה להביא לידי אחדות.

האמנם רימה יעקב אבינו את אביו?

לפי הפשט יעקב אכן רימה את אביו אבל לא כך לפי הדרש. לאחר הנגדת שתי השיטות מגיעים למסקנה ששתיהן נחוצות בחינוך היהודי.

יציאת מצרים: שחרור עבדים ושלילת העבדות

הרצאה במכון ואן ליר במסגרת הסידרה פותחים שבוע - האדם ומשמעות החיים, פרשת וארא, דצמבר 2013.

סיפור שבירת הלוחות על ידי משה רבינו

ירון לונדון מראיין את אוריאל סימון בטלוויזיה על פרשת "כי-תשא". הראיון עוסק בשבירת לוחות הברית על ידי משה רבינו בראותו את עגל הזהב בירידתו מהר סיני.