תורה

האמנם רימה יעקב אבינו את אביו?

לפי הפשט יעקב אכן רימה את אביו אבל לא כך לפי הדרש. לאחר הנגדת שתי השיטות מגיעים למסקנה ששתיהן נחוצות בחינוך היהודי.

יוסף ואחיו סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו שהופיע בקובץ 'פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע' בעריכת נפתלי רוטנברג, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103, ואשר גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמודים 60-87.

יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו, המראה איך משולבות במקרא התפיסה הגמולית שבה האדם אחראי למעשיו לבין התפיסה ההשגחתית שבה הוא כלי במימוש התוכנית האלוקית. מטרת ההשגחה היא להביא את יעקב ובניו למצריים בהתאם לנאמר בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) והתכנית הזאת מבוצעת תוך כדי כך שהקב"ה מחנך את יוסף על מנת שיהיה ראוי להנהיג את אחיו במצריים. ויוסף מצידו מחנך את אחיו ומביא אותם לידי השתנות אמיתית ממוכרי אח (יוסף) בכנען למצילי אח (בנימין) במצריים.

יוסף משעבד את המצרים לפרעה

מאמר המנסה לענות על השאלה הקשה: מדוע התורה מייחסת ליוסף את ריכוז אדמות מצריים בידי פרעה, העומדת בניגוד גמור לבעלות המשפחתית על האדמה בישראל לעתיד לבא. המאמר הופיע לראשונה ב'שבת שלום', מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2. גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמוד 88-92.

יציאת מצרים: שחרור עבדים ושלילת העבדות

הרצאה במכון ואן ליר במסגרת הסידרה פותחים שבוע - האדם ומשמעות החיים, פרשת וארא, דצמבר 2013.

סיפור שבירת הלוחות על ידי משה רבינו

ירון לונדון מראיין את אוריאל סימון בטלוויזיה על פרשת "כי-תשא". הראיון עוסק בשבירת לוחות הברית על ידי משה רבינו בראותו את עגל הזהב בירידתו מהר סיני.

משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא

המאמר עוסק בהצלת העם הנרגן מכעסו של האל הקנא תוך הפרת פקודת ה' של משה ואהרון. גירסא ראשונה של המאמר הופיעה ב'שבת שלום', מס' 36, פרשת 'קורח' תשנ"ח, עמ' 3-2. גירסא מורחבת ניתן למצא בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה עמודים 93-95.