כל השיעורים

בין פלורליזם ואוניפורמיזם

התפיסה החילונית- ליברלית מכאן, והתפיסה הדתית-שמרנית מכאן, מייצגות השקפות עולם מנוגדות וקוטביות של שתי קבוצות התייחסות שעמיהן צריכים אנשים שכמותינו ךהתמודד ולנהל דיאלוג בו זמני עם שתיהן. התפרסם בגיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ג / 1993, עמ' 17-12.

טרור יהודי - יראת שמים ללא יראת חטא

תגובה דתית-מוסרית על הפעולות של "המחתרת היהודית". ראה אור בנקודה מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.

מבט לאחור מבט קדימה - הירהורים בעקבות ההתנתקות

הופיע ב"מימד", גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 22–25.

שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית

מאמר שראה אור בכתב העת "אלפיים" כרך 13 (1997), עמודים 154-166, שבו מנתח המחבר את היחסים שבין דתיים לחילוניים ומציע להעמידם על בסיס חדש.