מאמרים

ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון

פרשת הבריאה בהיבט ספרותי

נדפס בקובץ 'לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע', בעריכת הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 22-11. בעוד שה"גישה המדעית" מבקשת להתאים את הכתובים באמצעות הדרש לממצאים של המדע המודרני על היווצרות היקום, חותרת ה"גישה הספרותית" להבין את המסר הערכי הנצחי של סיפור הבריאה, כפי שהוא מבוטא בסיפור כפשוטו באמצעות המושגים הקדומים על הווצרות העולם.

אברהם המקראי - ברכת הניגודים

מאמר שהופיע בקובץ 'אברהם אבי המאמינים' בעריכת משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן, רמת-גן תשס"ב, עמ' 46-41, על דמותו המורכבת של אברהם אבינו שהצליח לאחד ערכים מנוגדים.

יוסף ואחיו סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו שהופיע בקובץ 'פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע' בעריכת נפתלי רוטנברג, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103, ואשר גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמודים 60-87.

יוסף משעבד את המצרים לפרעה

מאמר המנסה לענות על השאלה הקשה: מדוע התורה מייחסת ליוסף את ריכוז אדמות מצריים בידי פרעה, העומדת בניגוד גמור לבעלות המשפחתית על האדמה בישראל לעתיד לבא. המאמר הופיע לראשונה ב'שבת שלום', מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2. גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמוד 88-92.

שאול ויונתן – שתי דרכי מנהיגות

מאמר שהופיע בקובץ בעריכת נחם אילן, 'עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל – ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן', בני ברק 1999, עמ' 462-433. גירסא מורחבת של המאמר כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו'.

שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית

מאמר שראה אור בכתב העת "אלפיים" כרך 13 (1997), עמודים 154-166, שבו מנתח המחבר את היחסים שבין דתיים לחילוניים ומציע להעמידם על בסיס חדש.

"אֹזֶן מִילִין תִבְחָן": העצמאות הפרשנית של בני הדורות האחרונים בתפיסת ר' אברהם אבן עזרא

מאמר על תשובתו החיובית של אבן עזרא על השאלה האם מותר לבני הדורות המאוחרים לחלוק על הראשונים שהופיע בקובץ: משה בר-אשר, נילי ואזנה, עמנואל טוב ודלית רום-שילוני (עורכים), ש"י לשרה יפת – מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח/2008, עמ' 87-67.

הפן הפולמוסי של 'יסוד מורא'

אחרית דבר לספרו של אברהם אבן עזרא 'יסוד מורא וסוד תורה' - מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן ואוריאל סימון, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, רמת גן תשס"ז/ 2007 עמודים 213-230. הפולמוס שבספר מכוון לשני יעדים: האחד, חכמי התורה בארצות הנוצרים שאינם מודעים לכך שידיעת מכלול המדעים היא תנאי להבנת התורה והשני, ספרי המצוות ופיוטי ה'אזהרות' את המספר המסורתי תרי"ג (613) כמחייב.

בין הפְשָטוֹת של נחמה לדרשות של ישעיהו

מאמר, שהופיע ב'מגדים' ‫ נד' (תשעג/2013) עמודים 111-125, מעמת בין הפרשנות התאולוגית של ישעיהו לייבוביץ הנסמכת על הכתובים בדרכי המדרש לבין דרכה של נחמה לייבוביץ לחתור להבנת הכתובים כפשוטם המילולי והספרותי, בעקבות פרשני הפשט הגדולים של ימי הביניים.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון