ענייני דיומא

ראיון בטלוויזיה על רצח רבין

ראיון ששודר בטלווזיה ב-9.11.11. אוריאל סימון מדבר על הלקחים מהרצח ועל הדימיון לרצח גדליה בן אחיקם.

רדיפת שלום כחובה דתית - עמדת "נתיבות שלום" ו"מימד"

במסגרת סימפוזיון שנערך באוניברסיטת תל-אביב מוצגת העמדה הדתית-פוליטית של תנועות השמאל הציונות-דתיות

האם הכהניזם חי?

ניתוח של העקרונות הכהניסטים והמשך השפעתם בחברה הישראלית במסגרת ערב עיון שנערך במכון ואן ליר מטעם תנועת "נתיבות שלום" - "עז ושלום".

השטחים "ארץ אבות" ו"ארץ גזרה"? - היבט מוסרי

סימפוזיון במכון ון ליר על פוליטיקה, מוסר ודת, שבו דן אוריאל סימון בטרגדיה הנובעת מכך ש"ארץ האבות" היא בו בזמן גם "ארץ גזירה".

שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית

מאמר שראה אור בכתב העת "אלפיים" כרך 13 (1997), עמודים 154-166, שבו מנתח המחבר את היחסים שבין דתיים לחילוניים ומציע להעמידם על בסיס חדש.

בין פלורליזם ואוניפורמיזם

התפיסה החילונית- ליברלית מכאן, והתפיסה הדתית-שמרנית מכאן, מייצגות השקפות עולם מנוגדות וקוטביות של שתי קבוצות התייחסות שעמיהן צריכים אנשים שכמותינו ךהתמודד ולנהל דיאלוג בו זמני עם שתיהן. התפרסם בגיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ג / 1993, עמ' 17-12.

טרור יהודי - יראת שמים ללא יראת חטא

תגובה דתית-מוסרית על הפעולות של "המחתרת היהודית". ראה אור בנקודה מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.

מבט לאחור מבט קדימה - הירהורים בעקבות ההתנתקות

הופיע ב"מימד", גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 22–25.