כל השיעורים

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון

ארכאולוגיה פוסט מקראית

ויכוח השקפתי ומקצועי עם פרופסור זאב הרצוג מהמחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. נוסח קצר התפרסם במימד 19, אדר תש"ס (אפריל 2000). והנוסח השלם התפרסם בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.

תולדות חיים

פרשת חייו של בעל האתר

הוראת התנ"ך באוניברסיטה דתית

ראיון על דרכה היחודית של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן. ראה אור בחידושים, גיליון מס' 4, תשס"ט.

פרס ביאליק

דברי תודה על קבלת פרס ביאליק שנאמרו בטקס שנערך על ידי עריית תל אביב מעניקת הפרס באור לעשרה בטבת תשס"ה, 21.12.2004.

אריה טוויג – עליו השלום

דברי הספד שנאמרו על חוקר המקרא אריה טוויג ע"ה שנפל במלחמת יום הכיפורים. ראו אור בתוך עיוני מקרא ופרשנות, א' (תש"ם), עמ' 6-3.

מה בין הפשט של אבן עזרא לפשט של רשבם

דברי תשובה לדברים שאמרה פרופסור שרה יפת בערב לרגל הופעת הספר "אוזן מילים תבחן" שהתקיים בבית אביחי, ושבו היא עירערה על התפיסה שאבן עזרא הוא פרשן פשט.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון