כל השיעורים

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון

השטחים "ארץ אבות" ו"ארץ גזרה"? - היבט מוסרי

סימפוזיון במכון ון ליר על פוליטיקה, מוסר ודת, שבו דן אוריאל סימון בטרגדיה הנובעת מכך ש"ארץ האבות" היא בו בזמן גם "ארץ גזירה".

"בקש שלום ורודפהו" - ראיון עם המחבר על סיפרו

ראיון של דב אלבוים בסדרה "חוצה ישראל" בעקבות הופעת הספר "בקש שלום ורודפהו - המקרא באור שאלות השעה, שאלות השעה באור המקרא".

פשט ודרש שני מלכים בשני כתרים

תיאור של דרך הפשט ודרך הדרש כשתי דרכי פירוש נפרדות המתקיימות זו בצד בצד זו כשני מלכים המשמשים בשני כתרים.

הפרשן ניכר לא רק בשיטתו אלא גם בשאלותיו

המאמר, שהופיע בקובץ בעריכת משה ארנד, רות בן-מאיר וגבריאל כהן, 'פרקי נחמה – ספר הזיכרון לנחמה ליבוביץ', ירושלים תשס"א, עמ' 257-237, סוקר את התשובות השונות שניתנו בפרשנות היהודית מראשיתה ועד ימינו על השאלות מדוע לא התקשר יוסף עם אביו כשיצא מכילאו, ומדוע התנכר לאחיו.

בין הפְשָטוֹת של נחמה לדרשות של ישעיהו

מאמר, שהופיע ב'מגדים' ‫ נד' (תשעג/2013) עמודים 111-125, מעמת בין הפרשנות התאולוגית של ישעיהו לייבוביץ הנסמכת על הכתובים בדרכי המדרש לבין דרכה של נחמה לייבוביץ לחתור להבנת הכתובים כפשוטם המילולי והספרותי, בעקבות פרשני הפשט הגדולים של ימי הביניים.

הפן הפולמוסי של 'יסוד מורא'

אחרית דבר לספרו של אברהם אבן עזרא 'יסוד מורא וסוד תורה' - מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן ואוריאל סימון, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, רמת גן תשס"ז/ 2007 עמודים 213-230. הפולמוס שבספר מכוון לשני יעדים: האחד, חכמי התורה בארצות הנוצרים שאינם מודעים לכך שידיעת מכלול המדעים היא תנאי להבנת התורה והשני, ספרי המצוות ופיוטי ה'אזהרות' את המספר המסורתי תרי"ג (613) כמחייב.

"אֹזֶן מִילִין תִבְחָן": העצמאות הפרשנית של בני הדורות האחרונים בתפיסת ר' אברהם אבן עזרא

מאמר על תשובתו החיובית של אבן עזרא על השאלה האם מותר לבני הדורות המאוחרים לחלוק על הראשונים שהופיע בקובץ: משה בר-אשר, נילי ואזנה, עמנואל טוב ודלית רום-שילוני (עורכים), ש"י לשרה יפת – מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח/2008, עמ' 87-67.

שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית

מאמר שראה אור בכתב העת "אלפיים" כרך 13 (1997), עמודים 154-166, שבו מנתח המחבר את היחסים שבין דתיים לחילוניים ומציע להעמידם על בסיס חדש.

בין הפְשָטוֹת של נחמה לדרשות של ישעיהו

הרצאה בכנס על הנושא 'תלמוד תורה - תורת נחמה שיטה פרשנית או דרך הוראה', שהתקיים במכון ואן ליר בירושלים לזכרה של נחמה ליבוביץ. זוהי הגרסא בעל פה של המאמר הנושא אותו שם.

משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא

המאמר עוסק בהצלת העם הנרגן מכעסו של האל הקנא תוך הפרת פקודת ה' של משה ואהרון. גירסא ראשונה של המאמר הופיעה ב'שבת שלום', מס' 36, פרשת 'קורח' תשנ"ח, עמ' 3-2. גירסא מורחבת ניתן למצא בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה עמודים 93-95.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון