הסיפור המקראי

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון

האמנם רימה יעקב אבינו את אביו?

לפי הפשט יעקב אכן רימה את אביו אבל לא כך לפי הדרש. לאחר הנגדת שתי השיטות מגיעים למסקנה ששתיהן נחוצות בחינוך היהודי.

יוסף ואחיו סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו שהופיע בקובץ 'פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע' בעריכת נפתלי רוטנברג, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103, ואשר גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמודים 60-87.

יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו, המראה איך משולבות במקרא התפיסה הגמולית שבה האדם אחראי למעשיו לבין התפיסה ההשגחתית שבה הוא כלי במימוש התוכנית האלוקית. מטרת ההשגחה היא להביא את יעקב ובניו למצריים בהתאם לנאמר בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) והתכנית הזאת מבוצעת תוך כדי כך שהקב"ה מחנך את יוסף על מנת שיהיה ראוי להנהיג את אחיו במצריים. ויוסף מצידו מחנך את אחיו ומביא אותם לידי השתנות אמיתית ממוכרי אח (יוסף) בכנען למצילי אח (בנימין) במצריים.

יוסף משעבד את המצרים לפרעה

מאמר המנסה לענות על השאלה הקשה: מדוע התורה מייחסת ליוסף את ריכוז אדמות מצריים בידי פרעה, העומדת בניגוד גמור לבעלות המשפחתית על האדמה בישראל לעתיד לבא. המאמר הופיע לראשונה ב'שבת שלום', מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2. גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמוד 88-92.

יציאת מצרים: שחרור עבדים ושלילת העבדות

הרצאה במכון ואן ליר במסגרת הסידרה פותחים שבוע - האדם ומשמעות החיים, פרשת וארא, דצמבר 2013.

סיפור שבירת הלוחות על ידי משה רבינו

ירון לונדון מראיין את אוריאל סימון בטלוויזיה על פרשת "כי-תשא". הראיון עוסק בשבירת לוחות הברית על ידי משה רבינו בראותו את עגל הזהב בירידתו מהר סיני.

שמשון - מושיע בעל כורחו

שיעור במסגרת "ימי העיון בתנ"ך" הנערכים מידי שנה במכללת הרצוג שבאלון שבות שבגוש עציון. ניתוח ספרותי של סיפורי שמשון שבספר שופטים פרקים י"ג-ט"ז. שמשון נועד להילחם בפלישתים ותחת זאת הוא אוהב פלישתיות, אך כל הקשרים שלו עם הנשים הפלישתיות מסתבכים והופכים למאבקי דמים וכתוצאה מכך מקבלות הנקמות האישיות של השופט הבורח מייעודו לישועות לעמו.

מגילת רות

שיעור קצר במסגרת הסידרה "תנ"ך לכולם" על מגילת רות בתפיסה ספרותית.

הקדשת הנער שמואל לנביא

ניתוח ספרותי של פרק ג' בספר שמואל א', שהוא הסיפור היחידי במקרא שבו נעשה נער צעיר לנביא.

שאול ויונתן – שתי דרכי מנהיגות

מאמר שהופיע בקובץ בעריכת נחם אילן, 'עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל – ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן', בני ברק 1999, עמ' 462-433. גירסא מורחבת של המאמר כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו'.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון