ענייני דיומא

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון

קריאה ספרותית בסיפור עקדת יצחק

שיעור שמע על עקידת יצחק (בראשית כ"ב) שניתן במסגרת "ימי העיון בתנ"ך" של מכללת הרצוג באלון שבות.

Ultimate Obedience - the Binding of Isaac

.A lesson on Akedat Yitzchak - the Binding of Isaac
(Genesis chapter 22)

אברהם אבינו - ברכת הניגודים

שיעור ביד בן-צבי שבירושלים על דמותו של אברהם אבינו כאישיות עשירה בערכים המנוגדים שהיא מצליחה להביא לידי אחדות.

אברהם המקראי - ברכת הניגודים

מאמר שהופיע בקובץ 'אברהם אבי המאמינים' בעריכת משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן, רמת-גן תשס"ב, עמ' 46-41, על דמותו המורכבת של אברהם אבינו שהצליח לאחד ערכים מנוגדים.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון