אברהם המקראי - ברכת הניגודים

מאמר שהופיע בקובץ 'אברהם אבי המאמינים' בעריכת משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן, רמת-גן תשס"ב, עמ' 46-41, על דמותו המורכבת של אברהם אבינו שהצליח לאחד ערכים מנוגדים.