"אמרי נא אחותי את"- שלושת הסיפורים בספר בראשית על מסירת האשה לשליט

שיעור שניתן במכון ואן ליר במסגרת הסדרה "פותחים שבוע" בפרשת וירא שנת תשס"ו. השיעור עוסק בדילמה המוסרית של האבות הנתונים בסכנת חיים בנכר.