האמנם היה גן עדן שבתורה באמת גן עדן?

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור גן עדן (בראשית פרקים ב-ג) שבמרכזו עומדת השאלה האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר של נפילה או של עליה.