עקדת יצחק

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור עקידת יצחק (בראשית פרק כ"ב).