קין והבל

שיעור נוסף על קין והבל שניתן לקבוצת מורים תוך מתן דגש על דרך הוראתו.