שיחה על עבודה חינוכית במעברת הר-טוב (בית שמש)

עם גמר לימודיו לתואר השני באוניברסיטה העיברית בחר אוריאל סימון לעבוד עם ילדי העולים שהציפו בהמוניהם את מערכת החינוך. הוא התגודד בפחון במעברת הר-טוב כדי להתגבר על הפער שבין המחנך והחניכים.