"וילך מנוח אחרי אשתו" - סיפור הולדת שימשון על רקע מעמד האישה בחברה המקראית

שיעור שניתן בליל הושענא רבא תשע"ד בקיבוץ ראש צורים על שופטים פרק י"ג, שבו מבשר המלאך לאשת מנוח על לידתו הצפויה של שמשון. חלקו הראשון של השיעור מוקדש לתיאור מעמד האשה בחברה המקראית, כרקע הכרחי להבנת העליונות הרוחנית של אשת מנוח ששמה לא ניתן.