פרשת הבריאה בהיבט ספרותי

נדפס בקובץ 'לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע', בעריכת הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 22-11. בעוד שה"גישה המדעית" מבקשת להתאים את הכתובים באמצעות הדרש לממצאים של המדע המודרני על היווצרות היקום, חותרת ה"גישה הספרותית" להבין את המסר הערכי הנצחי של סיפור הבריאה, כפי שהוא מבוטא בסיפור כפשוטו באמצעות המושגים הקדומים על הווצרות העולם.