קריאה ספרותית בסיפור עקדת יצחק

שיעור שמע על עקידת יצחק (בראשית כ"ב) שניתן במסגרת "ימי העיון בתנ"ך" של מכללת הרצוג באלון שבות.