הפרשן ניכר לא רק בשיטתו אלא גם בשאלותיו

המאמר, שהופיע בקובץ בעריכת משה ארנד, רות בן-מאיר וגבריאל כהן, 'פרקי נחמה – ספר הזיכרון לנחמה ליבוביץ', ירושלים תשס"א, עמ' 257-237, סוקר את התשובות השונות שניתנו בפרשנות היהודית מראשיתה ועד ימינו על השאלות מדוע לא התקשר יוסף עם אביו כשיצא מכילאו, ומדוע התנכר לאחיו.