מה בין הפשט של אבן עזרא לפשט של רשבם

דברי תשובה לדברים שאמרה פרופסור שרה יפת בערב לרגל הופעת הספר "אוזן מילים תבחן" שהתקיים בבית אביחי, ושבו היא עירערה על התפיסה שאבן עזרא הוא פרשן פשט.