מעמד המקרא בחברה הישראלית

ראיון לרגל הופעת המסה "מעמד המקרא בחברה הישראלית" (יריעות א', הוצאת אורנה הס, ירושלים תשנ"ט, 1999, 35 עמודים), שבה ניתן הסבר לירידה של מעמד המקרא בימינו לעומת מרכזיותו בתקופה של קום המדינה כאשר הוא נתפס כספר מכונן של השיבה השלישית של העם לארצו.