כל השיעורים

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון

שיחה על עבודה חינוכית במעברת הר-טוב (בית שמש)

עם גמר לימודיו לתואר השני באוניברסיטה העיברית בחר אוריאל סימון לעבוד עם ילדי העולים שהציפו בהמוניהם את מערכת החינוך. הוא התגודד בפחון במעברת הר-טוב כדי להתגבר על הפער שבין המחנך והחניכים.

ראיון בטלוויזיה על רצח רבין

ראיון ששודר בטלווזיה ב-9.11.11. אוריאל סימון מדבר על הלקחים מהרצח ועל הדימיון לרצח גדליה בן אחיקם.

פרשת הבריאה בהיבט ספרותי

נדפס בקובץ 'לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע', בעריכת הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 22-11. בעוד שה"גישה המדעית" מבקשת להתאים את הכתובים באמצעות הדרש לממצאים של המדע המודרני על היווצרות היקום, חותרת ה"גישה הספרותית" להבין את המסר הערכי הנצחי של סיפור הבריאה, כפי שהוא מבוטא בסיפור כפשוטו באמצעות המושגים הקדומים על הווצרות העולם.

האמנם היה גן עדן שבתורה באמת גן עדן?

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור גן עדן (בראשית פרקים ב-ג) שבמרכזו עומדת השאלה האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר של נפילה או של עליה.

"וילך מנוח אחרי אשתו" - סיפור הולדת שימשון על רקע מעמד האישה בחברה המקראית

שיעור שניתן בליל הושענא רבא תשע"ד בקיבוץ ראש צורים על שופטים פרק י"ג, שבו מבשר המלאך לאשת מנוח על לידתו הצפויה של שמשון. חלקו הראשון של השיעור מוקדש לתיאור מעמד האשה בחברה המקראית, כרקע הכרחי להבנת העליונות הרוחנית של אשת מנוח ששמה לא ניתן.

קין והבל - אנטומיה של רצח אח

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על בראשית פרק ד' שבו מסופר על רציחת הבל על ידי קין אחיו.

קין והבל

שיעור נוסף על קין והבל שניתן לקבוצת מורים תוך מתן דגש על דרך הוראתו.

"אמרי נא אחותי את"- שלושת הסיפורים בספר בראשית על מסירת האשה לשליט

שיעור שניתן במכון ואן ליר במסגרת הסדרה "פותחים שבוע" בפרשת וירא שנת תשס"ו. השיעור עוסק בדילמה המוסרית של האבות הנתונים בסכנת חיים בנכר.

מעמד המקרא בחברה הישראלית

ראיון לרגל הופעת המסה "מעמד המקרא בחברה הישראלית" (יריעות א', הוצאת אורנה הס, ירושלים תשנ"ט, 1999, 35 עמודים), שבה ניתן הסבר לירידה של מעמד המקרא בימינו לעומת מרכזיותו בתקופה של קום המדינה כאשר הוא נתפס כספר מכונן של השיבה השלישית של העם לארצו.

עקדת יצחק

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור עקידת יצחק (בראשית פרק כ"ב).
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8  הבא » אחרון