מחשבת המקרא

בקשת האמת המתחייבת מיראת שמיים ומאהבת התורה - לקט מקורות

לקט מקורות מהמקרא התלמוד ומחשבת ישראל המבטאים את התפיסה שלפיה אין סתירה הכרחית בין אהבת התורה לבין בקשת האמת ובלשון אחרת בין נאמנות דתית וביקורתיות מדעית. הלקט הופיע בספר "המקרא ואנחנו " שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979, 228 עמ'.

האם יש לסובלנות שורשים במקרא?

המאמר שהופיע בקובץ בעריכת מאיר רוט, 'הציונות הדתית בראיה מחודשת', עין צורים תשנ"ח עמודים 129-140. נדפס מחדש בגירסא מורחבת בקובץ מאמריו של אןוריאל סימון, 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה, עמודים 251-265, בא לענות על השאלה: מדוע אין כמעט למצא במקרא שורשים לסובלנות וכיצד אמורים יהודים ירי שמים להתייחס לעובדה שהסובלנות היא ערך הומניסטי מודרני ולא ערך מקראי שורשי?

קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא

הזמנים והמקומות המקודשים בתפיסה המקראית. ראה אור בתוך: לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ירושלים תשנ"ו / 1996, עמ' 21-11.