נביאים

שאול ויונתן – שתי דרכי מנהיגות

מאמר שהופיע בקובץ בעריכת נחם אילן, 'עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל – ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן', בני ברק 1999, עמ' 462-433. גירסא מורחבת של המאמר כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו'.