הסיפור המקראי

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4  הבא » אחרון

פרשת הבריאה בהיבט ספרותי

נדפס בקובץ 'לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע', בעריכת הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 22-11. בעוד שה"גישה המדעית" מבקשת להתאים את הכתובים באמצעות הדרש לממצאים של המדע המודרני על היווצרות היקום, חותרת ה"גישה הספרותית" להבין את המסר הערכי הנצחי של סיפור הבריאה, כפי שהוא מבוטא בסיפור כפשוטו באמצעות המושגים הקדומים על הווצרות העולם.

האמנם היה גן עדן שבתורה באמת גן עדן?

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור גן עדן (בראשית פרקים ב-ג) שבמרכזו עומדת השאלה האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר של נפילה או של עליה.

"וילך מנוח אחרי אשתו" - סיפור הולדת שימשון על רקע מעמד האישה בחברה המקראית

שיעור שניתן בליל הושענא רבא תשע"ד בקיבוץ ראש צורים על שופטים פרק י"ג, שבו מבשר המלאך לאשת מנוח על לידתו הצפויה של שמשון. חלקו הראשון של השיעור מוקדש לתיאור מעמד האשה בחברה המקראית, כרקע הכרחי להבנת העליונות הרוחנית של אשת מנוח ששמה לא ניתן.

קין והבל - אנטומיה של רצח אח

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על בראשית פרק ד' שבו מסופר על רציחת הבל על ידי קין אחיו.

קין והבל

שיעור נוסף על קין והבל שניתן לקבוצת מורים תוך מתן דגש על דרך הוראתו.

"אמרי נא אחותי את"- שלושת הסיפורים בספר בראשית על מסירת האשה לשליט

שיעור שניתן במכון ואן ליר במסגרת הסדרה "פותחים שבוע" בפרשת וירא שנת תשס"ו. השיעור עוסק בדילמה המוסרית של האבות הנתונים בסכנת חיים בנכר.

עקדת יצחק

שיעור בישיבת ההסדר עתניאל על סיפור עקידת יצחק (בראשית פרק כ"ב).

קריאה ספרותית בסיפור עקדת יצחק

שיעור שמע על עקידת יצחק (בראשית כ"ב) שניתן במסגרת "ימי העיון בתנ"ך" של מכללת הרצוג באלון שבות.

Ultimate Obedience - the Binding of Isaac

.A lesson on Akedat Yitzchak - the Binding of Isaac
(Genesis chapter 22)

אברהם אבינו - ברכת הניגודים

שיעור ביד בן-צבי שבירושלים על דמותו של אברהם אבינו כאישיות עשירה בערכים המנוגדים שהיא מצליחה להביא לידי אחדות.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4  הבא » אחרון