המקרא ואנחנו

שיחה על עבודה חינוכית במעברת הר-טוב (בית שמש)

עם גמר לימודיו לתואר השני באוניברסיטה העיברית בחר אוריאל סימון לעבוד עם ילדי העולים שהציפו בהמוניהם את מערכת החינוך. הוא התגודד בפחון במעברת הר-טוב כדי להתגבר על הפער שבין המחנך והחניכים.

מעמד המקרא בחברה הישראלית

ראיון לרגל הופעת המסה "מעמד המקרא בחברה הישראלית" (יריעות א', הוצאת אורנה הס, ירושלים תשנ"ט, 1999, 35 עמודים), שבה ניתן הסבר לירידה של מעמד המקרא בימינו לעומת מרכזיותו בתקופה של קום המדינה כאשר הוא נתפס כספר מכונן של השיבה השלישית של העם לארצו.

"בקש שלום ורודפהו" - ראיון עם המחבר על סיפרו

ראיון של דב אלבוים בסדרה "חוצה ישראל" בעקבות הופעת הספר "בקש שלום ורודפהו - המקרא באור שאלות השעה, שאלות השעה באור המקרא".