שמע - mp3

Ultimate Obedience - the Binding of Isaac

.A lesson on Akedat Yitzchak - the Binding of Isaac
(Genesis chapter 22)

אברהם אבינו - ברכת הניגודים

שיעור ביד בן-צבי שבירושלים על דמותו של אברהם אבינו כאישיות עשירה בערכים המנוגדים שהיא מצליחה להביא לידי אחדות.

האמנם רימה יעקב אבינו את אביו?

לפי הפשט יעקב אכן רימה את אביו אבל לא כך לפי הדרש. לאחר הנגדת שתי השיטות מגיעים למסקנה ששתיהן נחוצות בחינוך היהודי.

יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו, המראה איך משולבות במקרא התפיסה הגמולית שבה האדם אחראי למעשיו לבין התפיסה ההשגחתית שבה הוא כלי במימוש התוכנית האלוקית. מטרת ההשגחה היא להביא את יעקב ובניו למצריים בהתאם לנאמר בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) והתכנית הזאת מבוצעת תוך כדי כך שהקב"ה מחנך את יוסף על מנת שיהיה ראוי להנהיג את אחיו במצריים. ויוסף מצידו מחנך את אחיו ומביא אותם לידי השתנות אמיתית ממוכרי אח (יוסף) בכנען למצילי אח (בנימין) במצריים.