מאמרים

הפרשן ניכר לא רק בשיטתו אלא גם בשאלותיו

המאמר, שהופיע בקובץ בעריכת משה ארנד, רות בן-מאיר וגבריאל כהן, 'פרקי נחמה – ספר הזיכרון לנחמה ליבוביץ', ירושלים תשס"א, עמ' 257-237, סוקר את התשובות השונות שניתנו בפרשנות היהודית מראשיתה ועד ימינו על השאלות מדוע לא התקשר יוסף עם אביו כשיצא מכילאו, ומדוע התנכר לאחיו.

משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא

המאמר עוסק בהצלת העם הנרגן מכעסו של האל הקנא תוך הפרת פקודת ה' של משה ואהרון. גירסא ראשונה של המאמר הופיעה ב'שבת שלום', מס' 36, פרשת 'קורח' תשנ"ח, עמ' 3-2. גירסא מורחבת ניתן למצא בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה עמודים 93-95.

בין פלורליזם ואוניפורמיזם

התפיסה החילונית- ליברלית מכאן, והתפיסה הדתית-שמרנית מכאן, מייצגות השקפות עולם מנוגדות וקוטביות של שתי קבוצות התייחסות שעמיהן צריכים אנשים שכמותינו ךהתמודד ולנהל דיאלוג בו זמני עם שתיהן. התפרסם בגיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ג / 1993, עמ' 17-12.

טרור יהודי - יראת שמים ללא יראת חטא

תגובה דתית-מוסרית על הפעולות של "המחתרת היהודית". ראה אור בנקודה מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.

מבט לאחור מבט קדימה - הירהורים בעקבות ההתנתקות

הופיע ב"מימד", גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 22–25.

בקשת האמת המתחייבת מיראת שמיים ומאהבת התורה - לקט מקורות

לקט מקורות מהמקרא התלמוד ומחשבת ישראל המבטאים את התפיסה שלפיה אין סתירה הכרחית בין אהבת התורה לבין בקשת האמת ובלשון אחרת בין נאמנות דתית וביקורתיות מדעית. הלקט הופיע בספר "המקרא ואנחנו " שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979, 228 עמ'.

האם יש לסובלנות שורשים במקרא?

המאמר שהופיע בקובץ בעריכת מאיר רוט, 'הציונות הדתית בראיה מחודשת', עין צורים תשנ"ח עמודים 129-140. נדפס מחדש בגירסא מורחבת בקובץ מאמריו של אןוריאל סימון, 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה, עמודים 251-265, בא לענות על השאלה: מדוע אין כמעט למצא במקרא שורשים לסובלנות וכיצד אמורים יהודים ירי שמים להתייחס לעובדה שהסובלנות היא ערך הומניסטי מודרני ולא ערך מקראי שורשי?

הוראת המקרא באוניברסיטת בר אילן - בין מחוייבות מדעית ואחריות ציבורית

בתוך: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם ושמעון אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת-גן תשע"ג, עמ' 95–107.

המקרא ואנחנו - דברי פתיחה

דברי הפתיחה של העורך (אוריאל סימון) של קובץ המאמרים "המקרא ואנחנו" (שיצא לאור שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979) שבהם הוא מחפש את המכנה המשותף הערכי של כל המשתתפים בקובץ והוא השאיפה להוסיף לשלשלת הארוכה של פרשנות המקרא היהודית חוליה עכשוית התואמת הן את צרכיו הרוחניים של הדור והן את דרכי מחשבתו.

יעודי המקרא – הבטחות מותנות

מאמר שהופיע בכתב העת פתחים (מס' 32 (תשל"ה / 1975), עמ' 24-22) הטוען שההבטחות שניתנו לעם ישראל במקרא (כגון ירושת הארץ) מלוות בהתניה מפורשת שהוא חייב להיות ראוי לכך מבחינה דתית ומוסרית.