הוראת התנ"ך באוניברסיטה דתית

ראיון על דרכה היחודית של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן. ראה אור בחידושים, גיליון מס' 4, תשס"ט.