יוסף משעבד את המצרים לפרעה

מאמר המנסה לענות על השאלה הקשה: מדוע התורה מייחסת ליוסף את ריכוז אדמות מצריים בידי פרעה, העומדת בניגוד גמור לבעלות המשפחתית על האדמה בישראל לעתיד לבא. המאמר הופיע לראשונה ב'שבת שלום', מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2. גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמוד 88-92.