יוסף ואחיו סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו שהופיע בקובץ 'פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע' בעריכת נפתלי רוטנברג, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103, ואשר גירסא מורחבת שלו כלולה בקובץ מאמריו של אוריאל סימון - 'בקש שלום ורודפהו', מהדורה שניה, עמודים 60-87.