פרס ביאליק

דברי תודה על קבלת פרס ביאליק שנאמרו בטקס שנערך על ידי עריית תל אביב מעניקת הפרס באור לעשרה בטבת תשס"ה, 21.12.2004.