יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

ניתוח סיפרותי של סיפור יוסף ואחיו, המראה איך משולבות במקרא התפיסה הגמולית שבה האדם אחראי למעשיו לבין התפיסה ההשגחתית שבה הוא כלי במימוש התוכנית האלוקית. מטרת ההשגחה היא להביא את יעקב ובניו למצריים בהתאם לנאמר בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) והתכנית הזאת מבוצעת תוך כדי כך שהקב"ה מחנך את יוסף על מנת שיהיה ראוי להנהיג את אחיו במצריים. ויוסף מצידו מחנך את אחיו ומביא אותם לידי השתנות אמיתית ממוכרי אח (יוסף) בכנען למצילי אח (בנימין) במצריים.