שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית

מאמר שראה אור בכתב העת "אלפיים" כרך 13 (1997), עמודים 154-166, שבו מנתח המחבר את היחסים שבין דתיים לחילוניים ומציע להעמידם על בסיס חדש.