מבט לאחור מבט קדימה - הירהורים בעקבות ההתנתקות

הופיע ב"מימד", גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 22–25.