טרור יהודי - יראת שמים ללא יראת חטא

תגובה דתית-מוסרית על הפעולות של "המחתרת היהודית". ראה אור בנקודה מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.