יעודי המקרא – הבטחות מותנות

מאמר שהופיע בכתב העת פתחים (מס' 32 (תשל"ה / 1975), עמ' 24-22) הטוען שההבטחות שניתנו לעם ישראל במקרא (כגון ירושת הארץ) מלוות בהתניה מפורשת שהוא חייב להיות ראוי לכך מבחינה דתית ומוסרית.