המקרא ואנחנו - דברי פתיחה

דברי הפתיחה של העורך (אוריאל סימון) של קובץ המאמרים "המקרא ואנחנו" (שיצא לאור שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979) שבהם הוא מחפש את המכנה המשותף הערכי של כל המשתתפים בקובץ והוא השאיפה להוסיף לשלשלת הארוכה של פרשנות המקרא היהודית חוליה עכשוית התואמת הן את צרכיו הרוחניים של הדור והן את דרכי מחשבתו.