הוראת המקרא באוניברסיטת בר אילן - בין מחוייבות מדעית ואחריות ציבורית

בתוך: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם ושמעון אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת-גן תשע"ג, עמ' 95–107.