האם יש לסובלנות שורשים במקרא?

המאמר שהופיע בקובץ בעריכת מאיר רוט, 'הציונות הדתית בראיה מחודשת', עין צורים תשנ"ח עמודים 129-140. נדפס מחדש בגירסא מורחבת בקובץ מאמריו של אןוריאל סימון, 'בקש שלום ורדפהו', מהדורה שניה, עמודים 251-265, בא לענות על השאלה: מדוע אין כמעט למצא במקרא שורשים לסובלנות וכיצד אמורים יהודים ירי שמים להתייחס לעובדה שהסובלנות היא ערך הומניסטי מודרני ולא ערך מקראי שורשי?