בקשת האמת המתחייבת מיראת שמיים ומאהבת התורה - לקט מקורות

לקט מקורות מהמקרא התלמוד ומחשבת ישראל המבטאים את התפיסה שלפיה אין סתירה הכרחית בין אהבת התורה לבין בקשת האמת ובלשון אחרת בין נאמנות דתית וביקורתיות מדעית. הלקט הופיע בספר "המקרא ואנחנו " שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979, 228 עמ'.